Moment Ne Demek? Tdk’ya Göre Moment Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Moment Ne Demek? Tdk’ya Göre Moment Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

 Moment Nedir?

 Moment bir fizik kavramıdır. Moment bir formül ile de ifade edilir ve hesaplamalarda kullanılır. Moment formülü kaldıraç formülüne benzer. Moment yönlü bir büyüklüktür. Fizikte moment, fiziksel niceliğin uzaklık ile bileşimi olarak tanımlanır. Yani, kuvvetin momenti bir kuvvetin bir noktaya veya bir eksene göre döndürme etkisidir denilebilir. Momentler, genellikle sabit bir referans noktasına ya da eksene göre tanımlanırlar. İlgili referans noktasından veya ekseninden belirli bir mesafede ölçülen fiziksel nicelikleri ele alırlar.

 Moment formülünün açılımı ise şöyledir: Bir kuvvetin bir noktaya ya da eksene göre moment; kuvvet ile kuvvetin noktaya veya eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. Burada F, kuvveti, d, kuvvetin noktaya olan dik uzaklığını, M, momenti göstermektedir. M=F.d biçiminde gösterilir. Buradaki F kuvvetinin a noktasına göre momenti saat ibrelerinin yönünde olmaktadır.

 Günlük hayatta pratik olarak birçok alanda karşımıza çıkan moment kavramını en fazla da inşaat sektöründe görebiliriz.

 TDK’ya Göre Moment Kelime Anlamı Nedir? Nasıl kullanılır?

 Türk Dil Kurumu’na göre moment şöyle tarif edilmektedir:” Kuvvetin, bir cismi, bir noktaya ya da eksen çevresinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği” Moment daha çok moment kolu olarak makara, kaldıraç ve diğer mekanik avantaj sağlayan araçlardaki hesaplamalarda kullanılır. Kuvvet vektörel bir büyüklük olduğundan moment de vektörel bir büyüklüktür.

 

Kaynak: bildirileri.com

Genel Kültür