Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku Tanım

Bir kimsenin dünya yaşamının son bulması ile başlayan, yasal ve atanma yolu ile yasalara uygun, yasaca yararlanma akdi bulunan kalıtçılara gerçekleşecek kalıtımın, koşullarını ve sonuçlarını değerlendiren hukuk dalıdır.

Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı )Nedir

Mirasçılık Belgesi ; ilgili ve yetkili merci makamları tarafından miras yasal hukuku uyarınca, mirasçılara verilmekte olan, mirasçıların mirasçı olduğunu akitleyen sıfatını gösteren belgedir.

Mirasçılık belgesi ve veraset ilamı anlam itibarıyla aynıdır. Aynı hüküm ve etkilere tabiidir.

l Malların Paylaşımı

Bir kişinin gaiplik ya da ölüm dahilinde varlıkların kime ve ne yönde taksiminin yapılacağını inceleyen hukuk dalı miras hukuku çerçevesinde paylaşım sağlanmaktadır.

Yasal mirasçılara eşit ve aynı miktarda taksimin gerçekleşmesidir. Harici olarak önem ve hassasiyetle;

Mirasçının eşinin üzerinde yer alan menkul, gayrimenkul maddi ve nitel materyallerin madeni değer karşılığında bu taksim oranı değişiklik göstermektedir.

Örnek : Yaşamına devam eden eş ve 2 evladın yasal mirasçısı olarak, eşe kalan mirasın ¼ ölçeği kadarı, çocukların her biri ayrı ayrı olarak 3/8 oranına sahip gerçekleşecek taksim oranıdır.

Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı ) Nasıl Çıkartılır ?

Mirasçılık Belgesi noter üzerinden veya sulh hukuk mahkemesinden temin edilebilmektedir.

06.03.2015 tarihi itibarıyla yayınlanan ve bu açıklamaya tabii olarak yargı sürecini gerektiren, anlaşmazlık içeren hakların olmadığı durumlara istinaden 1990 yılından sonra vefat eden insanlar için e-devlet üzerinden Mirasçılık Belgesi talebi oluşturularak temin edilebilmektedir.

Yetkinliği ve uzmanlığı HUKUK ve İKTİSAT bilimi üzere ; milletler arası mal satım sözleşmesi esaslı ihlal kavramı üzere yüksek ihtisaslı, bugünün ve geleceğin güncel mevzuatlarına uygun bilgi ve deneyimin çözümlere aracılık ettiği referanslarımızın şeffaf ve göz önünde olduğu bu sektörde dürüst ve güven esaslı çözüm odaklı imkanlarımızı müvekkillerimize sunuyoruz .

l Müvekkillerimizin problemlerini ve problemlerini oluşturan nedenleri önleyici, koruyucu hassasiyetli öngörü ve içtihatlarla hukuki çerçevede işlevlerimizi yürütmekteyiz.

Halı hazırda devam eden Üretim , Tüketim ve Hizmet gibi geniş alanda faaliyet gösteren Türkiye Menşei veya Avrupa , Asya ve diğer kıta merkezli kurumsal ve Şahıs firmalarına çözüm ortaklığımızı gerçekleştiriyoruz .

Dijital Dünyanın hayatımıza kattığı imkanların farkındalığıyla ilke ve sorumluluklarımızın hukuku , büromuzun aracılık ettiği iş akitlerinde ve iş süreçlerinde her türlü teknolojik akreditasyonlara sahip olduğumuz gerçeğidir . Bu bağlamda

l Taşıma Hukuku

l Miras Hukuku

l İş Hukuku

başta olmak üzere ÖZEL HUKUK ve KAMU HUKUKU alt dallarına vakıf hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz .

Samimiyet esaslı realist çerçevede değerlendirdiğimiz müvekkillerimizin başvurularını ilk günden son güne aynı hakkaniyet ve azimle birlikteliğimizi neticelendiriyoruz . Mesleğimizin popülizmi tahakkümünde değil , müvekkilimizin talepleri güncel bilgilerin daima eş değer ölçüde kendisine iletilmesiyle süreç devam etmektedir . Asistanlarımız bu hassasiyetle işlevlerini gerçekleştiren mesai arkadaşlarımız sizler için burada.

Genel Kültür