Liberal Ne Demek? Tdk’ya Göre Liberal Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

Liberal Ne Demek? Tdk’ya Göre Liberal Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

 Liberal Ne Demek?

 Latince kökenli bir sözcük olan Liberal’in sözlük anlamı özgür kişidir. Fransızcaya ”libertia” olarak geçen kelime, bireysel hürriyeti diğer tüm özgürlüklerin üstünde gören kişileri tanımlamak için kullanılır.

 Kelimenin ”liberalist” şeklinde kullanımı da mevcuttur. Her iki sözcük de aynı anlama geldiği için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

 Tdk’ya Göre Liberal Kelime Anlamı Nedir?

 İlk anlamı: Bireysel özgürlükleri toplumun çıkarlarından üstün tutan kimse.

 İkinci anlamı: Liberalizmden ve serbest piyasa ekonomisinden yana olan kişi.

 Liberal Kimlere Denir?

 17. yüzyıldan bu yana kullanılan liberal kelimesi, hem politik hem de sosyolojik bir terimdir. Politik anlamda liberal, serbest rekabet piyasasını savunan kimselere denir.

 Bununla birlikte gelenekçi değil yenilikçi olan kimseler için de aynı ifade kullanılır. Liberaller, teknolojik yenilikleri ve değişimleri destekler. Herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğunu savunurlar. Tarihte fırsat eşitliğini ilk kez dile getiren kişiler de liberaller olmuştur.

 Bunun dışında düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan kişiler de liberal olarak adlandırılır. Buna göre herkes, karşı tarafa hakaret etmediği sürece düşüncesini ifade etmekte ve basın yayın organlarıyla halka arz etmekte özgürdür.

 

Kaynak: digerblog.com

Genel Kültür