Kocaeli Çocuk Kardiyoloji Branşı Ve Uygulamalar

Kocaeli Çocuk Kardiyoloji Branşı Ve Uygulamalar

Kocaeli Çocuk Kardiyoloji Branşı ve Uygulamalar

Kocaeli çocuk kardiyoloji çocuklarla ilgilenen uzman branşlar arasında en önemlilerinden bir tanesidir. Kalp hayati organların başında gelen önemli bir yapıdır. Bu sebeple çocuk hastalıklarının en önemli kategorilerinden bir tanesi çocuk kardiyolojisidir. Çocuk kardiyolojisi, bebeklikten çocukluğun bitimine dek geçen sürede çocuk kalbini çalışmaktadır. Söz konusu bu çalışma bebek daha anne karnında yerleşimli iken başlar. Anne karnındaki hayatı sona eren bebeğin doğumla dünyaya gelmesi ile direkt olarak teşhis ve tetkikler yapılır hale gelir. Bu süreç ergenlik dönemine dek devam eder. Çocuk kardiyolojisi çalışma alanının hayatiliği sebebiyle önemle ayrılan bir branştır. Bu anlamda güvenilir çocuk kardiyologlarının tespiti de ayrıca önem arz etmektedir.

Kocaeli Çocuk Kardiyolojisi Çalışma Şekli

Kocaeli çocuk kardiyoloji çalışma sahası geniş bir birimdir. Bu anlamda kalbin yapısı, hastalıkları ve tedavi süreci asıl programı oluşturur. Çocuk kardiyolojisinin konusunu en erken kalbi henüz oluşmuş bebekler meydana getirir. Anne adaylarımın 2 aylık hamilelik sürecini doldurmaları, bebeklerinin kalp gelişimini tamamladığı anlamına gelir. Bu tarih itibariyle bebeğin kalbi belli aralıklarla kontrol edilmesi ve gerekirse birtakım müdahalelerin yapılmasına elverişli hale gelmiştir. Bu sayede daha anne karnındayken bebeğin kalbiyle ilgili herhangi bir hastalığın tespiti mümkün olmaktadır. Söz konusu kalp hastalıklarımın farklı nedenleri olduğu bilinmekle birlikte sebebi bilinmeyen durumlar da mevzu bahistir. Bebek ve çocuk kalp hastalıklarının, annenin hamilelik süreciyle de ilgisi büyüktür. Bu anlamda genel kalp rahatsızlıklarını bir araya toplamak mümkündür.

 • Kalp kapakçığının çalışma şeklini etkileyen genetik farklılıklar
 • Kalpteki delikler
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp zarı iltihabı
 • Atardamar anomalileri

Kalp hastalıklarının bir bölümü anne karnında tespit edilmektedir; ancak önemli bir bölümü ise 1 yaşa kadar fark edilmektedir. Bu durumda etkili olan en önemli etmen söz konusu bulgulardır. Kalp rahatsızlıklarını hatırlatan çok sayıda bulgu mevcuttur. Özellikle çocuk hastalarda bu bulguların gözlemlenmesi daha kolaydır. Mevcut bulgular aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Terleme
 • Ani bayılmalar
 • Akranlarıyla iş birliği içinde olamama
 • Ağız çevresi yoğunluklu morarma
 • Akciğer enfeksiyonu sıklığı
 • Nefes darlığı
 • Göğüste sıkışma hissi

Mevcut bulguların gözlemlenmesi kolay olsa da rahatsız edici boyutlara gelmeksizin anne babaların doktora başvurmaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bilakis yukarıdaki maddelerin en az birinin varlığı, bu durumu sorgulamak için yeterlidir.

Sağlık